Monday, August 29, 2011

Fabula Facilis: Leaena et Sus


Sus et leaena ad invicem litigant.
Sus autem leaenae dicit,
“Et tu, in quo te iactas?
Pro qua re elevata es
tantam in superbiam?
Labor tuus inanis est:
per annum unum laboras,
et unum catulum solum habes.
Ego fecunda sum
et grata hominibus.
Per duos quosque menses
porto quattuordecim porcellos.”
Leaena respondet,
“Verum est,
sed tu paris porcellos,
ego leonem.”
Haec fabula
exemplum est hominis verbosi,
qui multa loquitur inutilia.
Sapiens autem
paucis contentus est verbis.

This story is based on 9. Leaena et Sus.

Image Source: Lioness and Cub.

leaena - lioness
et - and
sus - pig, sow
ad invicem - mutually, in turns
litigo - quarrel, dispute
autem - but, however
dico - say
tu - you
in - in, into
quis - who, what, which
iacto - boast, brag
pro - before, for, about
res - thing, business
elevo - lift up, raise
sum - be
tantus - so much
superbia - pride
labor - hard word, effort, labor
tuus - your, yours
inanis - fruitless, pointless
per - through, for
annus - year
unus - one
laboro - work, labor
catulus - cub
solus - only
habeo - have
ego - I
fecundus - fruitful, fertile
gratus - welcome, pleasing
homo - person, man
duo - two
quisque - each, every
mensis - month
porto - carry, bear
quattuordecim - fourteen
porcellus - piglet
respondeo - answer, reply
verus - true
sed - but
pario - give birth to, produce
leo - lion
hic - this
fabula - story, fable
exemplum - example, model
verbosus - loud, talkative, verbos
qui - who, which, that
multus - much, many
loquor - speak
inutilis - useless, pointless
sapiens - wise
autem - but, however
paucus - few
contentus - satisfied, content
verbum - word
M0009 Perry257

No comments: