Monday, August 30, 2010

Fabula Facilis: Leo, Lepus, et Cerva


Lepus dormit.
Leo dormientem leporem invenit,
et confestim eum devorare parat.
Interim cerva praeterit,
et leo eam praeterientem videt.
Leo leporem relinquit,
et cervam persequitur.
Interea leonis strepitus leporem excitat.
Lepus inde fugi.
Leo autem cervam longe insequitur
sed eam adsequi non potest.
Postea ad leporem revertitur.
Sed lepus quoque fuga elapsus est,
et leo eum non reperit.
Leo dicit,
"Spem incertam sequens,
escam reieci, in manibus paratam!
Ego mehercule digna patior,
nec cervam nec leporem habens."

This story is based on 5. Leo, Lepus et Cerva.

(image source - although we have here a leaena rather than a leo trying hard to catch dinner)

M0005 = Perry148

leo - lion
lepus - hare, rabbit
et - and
cerva - deer, doe
dormio - sleep
invenio - find, come upon
confestim - immediately, without delay
is - he/she/it
devoro - devour, consume
paro - prepare, get ready
interim - meanwhile
praetereo - walk by, pass by
video - see
relinquo - leave, abandon
persequor - follow, chase
interea - in the meantime
strepitus - noise, uproar
excito - wake up, rouse
inde - thereupon, from there
fugio - flee, run away
autem - but, however
longe - a long way, a distance
insequor - chase, follow
sed - but
adsequor - overtake, reach
non - not, no
possum - can, be able
postea - afterwards
ad - to, towards
revertor - return, go back
quoque - also
fuga - flight, retreat
elabor - slip away, escape
reperio - find
dico - say, speak
spes - hope
incertus - uncertain, unsure
sequor - follow
esca - food
reiicio - throw back, refuse
in - in, into
manus - hand
ego - I
mehercule - by Hercules!
dignus - worthy, suitable
patior - suffer, endure
nec...nec... - neither...nor...
habeo - have

Sunday, August 29, 2010

Fabula Facilis: Mulus et Equus

Mulus equum conspicit.
Equus freno aureo et ephippio insignis est,
et purpureis phaleris opertus.
Asinus invidia rumpiter, et reputat,
"Ille equus beatus est!
Cibis optimis continuo vescitur,
et ornatu decoro amicitur.
Ego autem infelix sum.
Clitellis dolatis male oppressus,
quotidie onera maxima ferre cogor!"
Postea, equus in pugna vulneratus est.
Asinus equum videt pugna redeuntem,
vulneribus multis affectum.
Asinus dicit,
"Ego vero turpiter vestior,
et labore quotidiano durum victum quaerito.
Optimis et delicatis cibis non vescor,
et tantos ornatus non habeo.
Sed hoc longe melius est
quam discrimina mortis adire.
Prae illius calamitate, me felicem appello!"
This story is based on 253. Mulus et Equus.

Equus Superbus et Asinus

Click here for a SLIDESHOW of all the colored Steinhowel images. This shows the first stage of the story, when the horse is being boastful!


Fabula Facilis: Lupus Ovis Pelle Indutus

Lupus ovis pellem invenit et induit.
Sic ovis pelle indutus, gregi se immiscet.
Hoc modo lupus oves multas occidit.
Quotidie ovem aliquam e grege occidit.
Tum demum pastor hoc animadvertit.
Pastor lupum occidit et in arbore altissima suspendit.
Pastores ceteri hoc vident et mirantur.
Eum interrogant,
"Cur ovem in arbore suspendis?"
Pastor respondet,
"Amici, quid in arbore videtis?
Ovemne videtis, an lupum?
Pellis quidem est ovis,
opera autem lupi sunt!"
This story is based on 86. Lupus Ovis Pelle Indutus.

Here is the audio; the Flash-based player will not work on the iPad but you can subscribe to the iPadio podcast directly.


lupus ovis pelle indutus

Click here for a SLIDESHOW of all the Barlow images. I like how the wolf looks fierce and frightening even in death!


Saturday, August 28, 2010

Fabula Facilis: Adolescens Piger

Erat adolescens piger.
Pigerrimus erat!
Socii eius hanc pigritiam culpant.
"Tu valde piger es!" ei dicunt.
"In lecto manes, et nihil facis.
Quare tu tamdiu in lecto manes?"
Adolescens piger ridet.
Amicis dicit,
"Verum dicitis, amici.
Sed mane, duae mulieres mihi adsunt.
Expergiscor, et has mulieres pulcherrimas video.
Nomen uni Industria est, et nomen alteri Pigritia.
Industria me surgere hortatur.
Sic mihi dicit,
'Aliquid operis fac!
Noli diem in lecto terere!'
Haec sunt Industriae verba.
Sed Pigritia Industriam increpat.
Pigritia dicit,
'Tibi quiescendum est.
Frigus est!
Propter frigus, in lecto tibi permanendum est.
Quare semper laborandum est?
Quiesce, puer mi, quiesce.'
Diu inter se Industria et Pigritia disputant.
Ego eas disputantes audio.
In lecto maneo, litis finem exspectans.
Si tardius e lecto surgo, culpa mea non est!
Tamdiu in lecto maneo, quod aequus iudex sum."

This story is based on 968. Adolescens Piger.
Here is the audio; the Flash-based player will not work on the iPad but you can subscribe to the iPadio podcast directly.


Iuvenis Piger

Click here for a SLIDESHOW of all the Brant images. The allegorical ladies both look very solicitous!

Fabula Facilis: Cervus et Cornua Eius

Cervus sitit et aquam bibere vult.
Cervus fontem invenit et ad fontem stat.
In aqua effigiem suam videt.
Cervus crura vituperat.
“Tristis sum," dicit, “quod crura mea tenuia sunt!”
Cervus cornua laudat.
“Laetus sum," dicit, “quod cornua mea sunt formosa.”
Repente venatores adsunt et cervum persequuntur.
Cervus per campum fugam facit,
et venatores evadit pernicitate pedum.
Sed cervus imprudens silvam attingit, ramis densam.
Cornua subito ramis implicantur.
Cervus currere non potest,
et venatores eum comprehendunt.
Cervus cum luctu haec verba edit,
“Vae mihi! Iam perii!
Crura vituperabam,
sed crura me servabant.
Cornua laudabam,
sed cornua me perdunt, miserum!”

This story is based on 161. Cervus et Cornua Eius.
Here is the audio; the Flash-based player will not work on the iPad but you can subscribe to the iPadio podcast directly.


cervus et venator

Click here for a SLIDESHOW of all the colored Steinhowel images. If you look closely, you can see the pool of water where the stag had been admiring its reflection earlier.

Fabula Facilis: Canis in Praesepe et Bos


Praesepe faeni plenum est.
In praesepe canis decumbit.
Bos advenit et faenum comedere vult.
Canis invidus est!
Confestim se erigit et tota voce elātrat,
"Hoc faenum meum est!"
Bos respondet,
“Dii te perdant cum ista tua invidia!
Tu enim faeno non vesceris,
et me vesci non sinis.”

This story is based on 357. Canis in Praesepi et Bos.

Click here for a SLIDESHOW of all the Harrison Weir images from "Favorite Fables."

canis - dog
in - in, into
praesepes - manger, stall
et - and
bos - cow, ox
faenum - hay
plenus - full
sum - be, exist
decumbo - lie down
advenio - come, arrive
comedo - eat
volo - want, wish, will
invidus - envious, jealous, grudging
confestim - suddenly, without delay
se - reflexive pronoun
erigo - rise up
totus - all, entire
vox - voice
elatro - bark, shout out
hic - this, this one
meus - my, mine
respondeo - answer, reply
deus - god
tu - you
perdo - ruin, destroy
cum - with, together with
iste - that, that there
tuus - your, yours
invidia - envy, jealousy
enim - the fact is, for
non - not, no
vescor - feed on, eat
ego - I, me
sino - allow, permit


Fabula Facilis: Pater et Filii Litigantes

Agricola filios suos videt quotidie litigantes.
Pater filiis dicit,
"Mihi virgas complures afferte."
Ei virgas afferunt.
Pater virgas omnes in fasciculum colligat.
Pater filio primo dicit,
"Fasciculum cape et confringe!"
Fasciculum capit, sed confringere non valet.
Pater filiorum singulos iubet fasciciulum confringere,
sed nemo fasciculum confringere valet.
Postea pater fasciculum solvit
et virgas singulas filiis singulis tradit.
Dicit, "Virgas singulas confringite!"
Facile omnes virgas confringunt.
Pater tunc dicit,
“Ita et vos, filii mei!
Si unanimes estis,
hostes vos confringere non possunt,
et invicti semper eritis.
Si aemuli estis et inter se dissidetis,
praeda opportuna inimicis vestris eritis.
Mementote semper:
Ubi concordia, ibi victoria!”

This story is based on 930. Pater et Filii Litigantes.

Here is the audio; the Flash-based player will not work on the iPad but you can subscribe to the iPadio podcast directly.


Pater et Filii (de Concordia)

Click here for a SLIDESHOW of all the Crane images.