Wednesday, August 31, 2011

Fabula Facilis: Cervus et Amici Eius


Cervus morbo correptus est.
In loco campestri procumbit.
Ferae aliae cervum visitant
et pabula devorant
quae in vicino cervi sunt.
Postea
cervus paululum convalescit,
sed inopia oppressus est,
et vitam, cum pabulo, perdit.
Haec fabula carpit eos
qui nimios amicos habent,
et stultos;
ex talibus amicis,
plus damni
quam emolumenti capiunt.

This story is based on 155. Cervus et Amici Eius.

Cervus et Amici Eius

Click here for a SLIDESHOW of all the Harrison Weir images.
cervus - deer, stag
et - and
amicus - friend
is - he/she/it
morbus - sickness, disease
corripio - seize, grab,
in - in, into
locus - place
campestris - level, flat, plain
procumbo - lie down, sink down
fera - wild beast
alius - other, another
visito - visit, call upon
et - and
pabulum - fodder, food
devoro - devour, consume
qui - who, which, that
vicinum - neighborhood, vicinity
sum - be
postea - afterwards, after
paululum - a little bit, a tiny bit
convalesco - get well, recover
sed - but
inopia - lack, need, scarcity
opprimo - press down, crush, oppress
vita - life
cum - with
perdo - lose
hic - this
fabula - story, fable
carpo - pluck, graze, tease
nimius - too much, excessive
habeo - have
stultus - foolish
ex - from, out of
talis - such
plus - more
damnum - loss, damage, injury
quam - than
emolumentum - advantage, benefit
capio - grab, grasp, get
M0155 Perry305

No comments: