Thursday, March 03, 2011

Fabula Facilis: Scarabaeus et Stercus


Scarabaeus semel volat
per amygdalinas arbores florentes,
per pomaria, per rosas,
per lilia et alios flores.
Tandem proiicit se in sterquilinium
ubi sunt stercora equorum et boum,
et invenit ibi uxorem suam.
Uxor ei dicit,
"Unde venis?"
Scarbaeus ei dicit,
"Circumeo et transvolo terram;
video flores
amygdalarum, rosarum, et lilorum,
sed numquam est locus
ita amoenus et delectabilis
sicut est hic locus,"
sterquilinium demonstrans.

This story is based on 691. Scarabaeus et Stercus.
scarabaeus - beetle, dung-beetle
et - and
stercus - dung, manure
semel - once
volo - fly
per - through
amygdalinus - almond
arbor - tree
florens - flowering, blossoming
pomarium - orchard
rosa - rose (flower)
lilium - lily
alius - other, another
flos - flower
tandem - at last, finally
proiicio - throw, cast
se - reflexive pronoun
in - in, into
sterquilinium - dungheap
ubi - where
sum - be, exist
equus - horse
bos - ox
invenio - find, come upon
ibi - there
uxor - wife
suus - reflexive possessive pronoun
is - he/she/it
dico - say, speak
unde - from where, where
venio - come
circumeo - go around
transvolo - fly across
terra - earth, land
video - see
amygdala - almond tree
sed - but
numquam - never, nowhere
sum - be, exist
locus - place
ita - such, so
amoenus - pleasant
delectabilis - delightful
sicut - just as, as
hic - this, this one
demonstro - point out
M0691 (not in Perry)

No comments: