Tuesday, January 04, 2011

Fabula Facilis: Mures Duo


Mus urbanus rus deambulat.
Mus rusticus murem urbanum videt.
Eum invitat ad cenam.
Omne penum depromit, dicens,
"Hospes mi, ecce omne penum meum.
Volo lautitiam tuam explere."
Sed mus urbanus ruris inopiam damnat,
et urbis copiam laudat, rustico dicens,
"Mi amice, te invito ad cenam urbanam!"
Murem rusticum secum in urbem ducit.
Sed dum laute cenant, clamores audiunt.
Mus rusticus clamoribus insolitis attonitus est.
Mus urbanus ei dicit,
"Noli te sollicitare!
Huius modi periculum quotidianum est."
Sed mus rusticus respondet,
"Tuae dapes plus fellis quam mellis habent!
Malo securus esse cum mea inopia
quam dives esse cum tua anxietate."

This story is based on 196. Mures Duo.
Mures Duo

Click here for a SLIDESHOW of all J. M. Conde's color Aesop illustrations.
mus - mouse
duo - two
urbanus - city, urban, urbane
rus - farm, countryside
rusticus - country, rustic
video - see
is - he/she/it
invito - invite
ad - to
cena - meal, supper, dinner
omnis - all, every, whole
penus - pantry, provisions
depromo - fetch out, produce
dico - say
hospes - host
meus - my
ecce - look, behold
volo - want
lautitia - elegance, sense of elegance
tuus - your
expleo - satisfy, fill up, complete
sed - but
inopia - poverty, lack
damno - condemn
et - and
copia - abundance
laudo - praise
amicus - friend
tu - you
cum - with, together with
se - reflexive pronoun
in - in, into
duco - lead
dum - while
laute - elegantly, luxuriously
ceno - dine, eat supper
clamor - shout, outcry
audio - hear
insolitus - unusual, unfamiliar
attonitus - thunderstruck, astonished
sum - be, exist
nolo - not want, don't
sollicito - worry, disturb
hic - this, this, one
modus - manner, type
periculum - danger, peril
quotidianus - everyday, daily
respondeo - answer, reply
dapes - feast, banquet
plus - more
fel - bile, bitterness
quam - than
mel - honey, sweetness
habeo - have
malo - prefer
securus - without worry, carefree
dives - rich
anxietas - anxiety, worry
M0196 Perry352

No comments: