Saturday, February 05, 2011

Fabula Facilis: Ceres et Rusticus


Rusticus quidam a Cerere sic impetrat:
"O dea, da mihi triticum absque aristis!
Tritici aristae valde asperae sunt,
et metentium triturantiumque manus laedunt."
Sed ubi triticum maturescit absque aristis,
aves minutae triticum omne comedunt.
Tum rusticus dicit,
"Quam digna patior!
Parvae commoditatis causa,
emolumenta maxima perdidi!"

This story is based on 800. Ceres et Rusticus.


Ceres - Ceres, Demeter
et - and
rusticus - countryman, farmer
quidam - certain, a
a - from
sic - thus, in this way
impetro - obtain by asking, request
o - o! oh!
dea - goddess
do - give
ego - I, mihi
triticum - wheat
absque - without, apart from
arista - beard of an ear of grain
valde - strongly, very
asper - rough, shaggy, pointed
sum - be, exist
meto - harvest, glean
trituro - thresh
manus - hand
laedo - hurt, injure
sed - but
ubi - when, where
maturesco - ripen, grow ripe
avis - bird
minutus - small, tiny
omnis - all, every, entire
comedo - eat, consum
tum - then
dico - say, speak
quam - how
dignus - worthy
patior - suffer, endure
parvus - small
commoditas - convenience
cause - reason, sake
emolumentum - advantage, benefit
maximus - greatest, very large
perdo - lose
M0800 (not in Perry)

No comments: